Instruktor Jogi

Ćwiczeniami opartymi na jodze zainteresował się pod koniec lat siedemdziesiątych ze
względu na zły stan zdrowia. Prowadzone przez niego zajęcia nie kojarzą się ze zmęczeniem, wysiłkiem lub monotonią lecz raczej z systematyczną pracą nad sobą. Znaczny akcent  jest tu położony na pracę z oddechem. „Zachowasz młody kręgosłup – zachowasz młode ciało” – to motto, które przyświeca mu podczas prowadzenia zajęć, na których  dużo czasu poświęca na asany wzmacniające gorset mięśniowy kręgosłupa oraz ćwiczenia usprawniające sam kręgosłup.